Wilhelm Reich heeft beschreven hoe psychische conflicten verpakt zitten in lichamelijke verkrampingen, de zogenaamde karakterpantseringen. Zijn leerlingen Lowen en Pierrakos bewerkten dit tot een werkzaam model van vijf structuren, waarbij de persoonlijkheid in het lichaam wordt bestudeerd aan de hand van spierspanningen en levensenergie. Elke structuur heeft zijn typische kenmerken, gedragingen en defensies.
Met deze methodiek stel ik als therapeut de zogenaamde karakterstructuur van jou als cliënt vast. De karakteranalyse vormt de grondslag voor het therapeutische proces.

Er wordt een onderscheid gemaakt in een vijftal karakterstructuren. Maar niemand is precies één type, want de meeste mensen hebben alle typen in zich. Dit kan onder bepaalde omstandigheden duidelijk worden. Soms kunnen één of twee typen overheersen. De klassieke karakterologie van Alexander Lowen onderscheidt de gefragmenteerde mens, de behoeftige mens, de opgeblazen mens, de samengedrukte mens en de rigide karakterstructuur.