Adem is levensenergie. Veel mensen ademen onbewust oppervlakkig of hoog, waarmee ze emoties onderdrukken. Er ontstaan blokkades en (spier)spanningen. Door weer volledig te (kunnen) gaan ademen, worden dergelijke blokkades duidelijk en kom je bij onderdrukte emoties. Door deze te (her)beleven, kunnen spanningen losgelaten worden en komt je levensenergie meer vrij.

Deze werkwijze houdt in dat ik, met behulp van lichte stimulatie op verschillende delen van het lichaam in combinatie met ademtechniek, jou tot spontane beweging breng. De bewegingen kunnen bestaan uit trillingen, schokjes en ongecontroleerde bewegingen. Je ligt daarbij comfortabel op een matras. Het is een soms heftig, soms subtiel proces van energetische op- en ontlading, waarbij vaak oude gevoelens en beelden vrijkomen en geïntegreerd kunnen worden.

Reichiaans ademwerk is ontwikkeld door Wilhelm Reich, van oorsprong psycho-analyticus en leerling van Freud.