Onder visualiseren wordt verstaan het concreet of abstract fantaseren of voor de geest halen van beelden uit het nu of van vroeger. Beelden werken vaak veel krachtiger dan woorden. Een gedachte zijn we zo weer kwijt; beelden daarentegen vergeten we vaak ons leven lang niet meer.