Bio-energetica gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. Negatieve levenservaringen worden opgeslagen in de vorm van spierspanningen (blokkades). Het lichaam is onderverdeeld in 7 segmenten, te weten: bekken, buik, diafragma, borst, nek, mond en ogen. In elk van deze segmenten kunnen blokkades ontstaan. Door oefeningen kun je je bewust worden van deze blokkades, en kunnen ze worden verminderd of opgeheven. Het doel is de verstoorde (levens)energiestroom te herstellen.

Bio-energetica biedt een groot aantal lichamelijke oefeningen, variërend van heel subtiele (bijvoorbeeld bewegingen van de ogen of ademhalingsoefeningen) tot intensievere lichaamsoefeningen waarbij het hele lichaam in trilling komt of die de flexibiliteit van het lichaam bevorderen.

Bio-energetica helpt je goed te aarden en te leven vanuit het hier en nu. De methode is ontwikkeld door Alexander Lowen, een leerling van Reich.